Infinity II
CANDACE DICARLO Infinity II
Aspects of the Feminine

1998-2000

CANDACE DICARLO Infinity II
Aspects of the Masculine
CANDACE DICARLO Infinity II
An Uncommon Thought on a Common Matter
CANDACE DICARLO Infinity II
Scientia Intuitiva II
CANDACE DICARLO Infinity II
Sonambulist: the Personal Unconscious
CANDACE DICARLO Infinity II
Melancholia II
CANDACE DICARLO Infinity II

CANDACE DICARLO Infinity II
Philogyny
CANDACE DICARLO Infinity II
Philogeny II
CANDACE DICARLO Infinity II
Pandora
CANDACE DICARLO Infinity II
Anima
CANDACE DICARLO Infinity II
Inchoate
CANDACE DICARLO Infinity II

CANDACE DICARLO Infinity II
Creatiivity Complex
CANDACE DICARLO Infinity II
Hymn of Creation
CANDACE DICARLO Infinity II
Crucifixion
CANDACE DICARLO Infinity II

CANDACE DICARLO Infinity II